Wat is Reiki?


Reiki Ryoho is een methode waarmee door middel van handoplegging het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd.
Met het woord Reiki wordt de energie bedoeld waarmee gewerkt wordt. Dit is de levensenergie die in ons en overal om ons heen is en ons gezond houdt.
In 1922 heeft de Japanner Mikao Usui deze energie ontdekt na een intense spirituele ervaring. Hij kwam tot het besef dat hij en het universum één waren. Tijdens deze ervaring raakte zijn ziel en lichaam doordrongen met Reiki energie. Usui heeft vervolgens een methode ontwikkeld om doelgericht met deze energie te kunnen werken en het aan anderen te kunnen leren.
Sindsdien is Reiki de hele wereld over gegaan en zijn er tal van varianten ontstaan.

In mijn praktijk houd ik mij bezig met Jikiden Reiki®. Dit is Reiki zoals het ooit bedoeld is en kent geen westerse aanpassingen of toevoegingen.
Bij Jikiden Reiki® ligt de nadruk op de afvoer van gifstoffen in het lichaam. Het waarnemen van deze gifstoffen is tegelijkertijd een meetinstrument voor de therapeut. Hierdoor kan er doelgericht aan bepaalde klachten worden gewerkt.
Reiki werkt niet enkel op lichamelijk niveau. Het is helend voor lichaam, geest en ziel.
Reiki bevorderd het herstel van de natuurlijke staat van zijn.

De Gokai
 

Mikao Usui vroeg zich af hoe het kwam dat mensen steeds weer terug kwamen met klachten. Hij kwam tot de conclusie dat het lichaam pas kan genezen als de geest gezond is.
Hij stelde daarom de Reiki leefregels op die men de weg zou wijzen naar een gezonde geest en een gelukkig leven.
Deze 5 regels noemen we de Gokai.
De Gokai is een Kotodama. Dit staat voor de ziel van taal. Het zijn woorden die de ziel raken.
Usui adviseerde zijn leerlingen de Gokai iedere ochtend en avond hardop 3x te reciteren om zo het geluk uit te nodigen.
De Gokai vormt een essentieel element en is de levenshouding voor een ieder die zich bezig houd met Reiki.

Kyo dake wa: alleen vandaag
Ikaru-na: wees niet boos
Shinpai suna: wees onbezorgd
Kansha shite: wees dankbaar
Gyo o hageme: doe je plicht
Hito ni shinsetsu ni: wees vriendelijk voor je medemens

Klik hier om de Gokai te beluisteren.


Op het eerste gezicht lijken deze regels misschien simpel en voor de hand liggend maar als we de diepere betekenis hiervan leren begrijpen ontdekken we de grote waarde in deze eenvoud.
test