Jikiden Reiki® levels


Jikiden Reiki® kent verschillende levels die er als volgt uit zien:

  • Shoden (beginners level), wordt onderwezen in 2 dagen.
  • Okuden (gevorderde level) wordt onderwezen in 2 dagen.
Shoden en Okuden horen bij elkaar en zijn de practitioner levels. Bij Shoden leert men het fysieke lichaam te behandelen en maakt men kennis met het concept Byosen (gifstof ophoping). 
Bij Okuden leert men de behandelmethode voor mentale problemen en slechte gewoontes (Sei he ki Chiryo). Ook leert men de afwezigheid/afstandsbehandeling (Enkaku Chiryo).

  • Shinpiden (de geheime leer/ leraren level) bestaat uit 2 levels namelijk: Shihan kaku en Shihan.
  • Shihan kaku (beginnend leraar) mag les geven in Shoden. 
Om deel te mogen nemen aan de Shihan kaku cursus (1 dag) moet men voldoen aan de volgende eisen:
Men dient Shoden en Okuden minimaal 1x te herhalen bij de Dai Shihan waar men ook de Shihan kaku cursus gaat volgen.
Men dient minimaal 6 maanden Reiki te beoefenen na afronding van de Shoden en Okuden cursussen bij minimaal 40 personen met totaal 120 uur aan behandelingen.
Men dient een scriptie te schrijven waarin men laat zien de stof goed te beheersen.

  • Shihan (Leraar) mag les geven in Shoden en Okuden. 
Om deel te mogen nemen aan de Shihan cursus (2 dagen) moet men voldoen aan de volgende eisen:
Men dient minimaal 6 maanden te wachten nadat men Shihan kaku is geworden.
Men dient minimaal 5 Shoden cursussen te hebben gegeven aan ten minsten 2 cursisten per klas.
Men dient feedback formulieren te overhandigen van minimaal 10 cursisten.
Men dient Shoden, Okuden en Shihan kaku te herhalen bij de Dai Hyo, Tadao Yamaguchi of Dai Hyo Daiko, Frank Arjava Petter (voorzitter of vise voorzitter van het Jikiden Reiki® instituut).
Men dient de Gokai scroll aan te kopen via het instituut.


Bron afbeelding: jikiden-reiki.com

  • Dai Shihan (Groot leraar) mag les geven in Shoden, Okuden en Shihan kaku. 
Hiervoor kan men niet worden opgeleid. Dit is een erkenning die men kan krijgen na jaren lang intensief werken met Reiki. Deze erkenning kan worden gegeven door Tadao Yamaguchi.
test