Jikiden Reiki® en westerse Reiki


Sinds Hawayo Takata is begonnen met de verspreiding van Reiki buiten Japan zijn er in de jaren tal van variaties ontstaan.
Er zijn verschillende elementen toegevoegd of weggelaten en daarnaast zijn er tal van interpretaties geweest van hoe men de Reiki kan benaderen of toepassen.
In 1999 werd mevrouw Chiyoko Yamaguchi genoemd in een boek over Reiki. Men raakte gefascineerd door de ontdekking van een vrouw die nog les heeft gehad van Chujiro Hayashi. Hayashi was één van Mikao Usui's beste leerlingen. 
Chiyoko Yamaguchi heeft Reiki geleerd toen zij 17 jaar oud was en ruim 65 jaar dagelijks beoefend. 
Chiyoko en haar zoon Tadao Yamaguchi werden door verschillende Reiki leraren geadviseerd de lessen van Hayashi te gaan onderwijzen. 
Na enige aarzeling hebben zij dit advies opgevolgd omdat zij merkten dat veel Reiki die onderwezen werd ver af lag van het origineel.
Zij hebben toen het Jikiden Reiki® Kenkyukai opgericht.

Om het verhaal nog wat duidelijker te maken zal ik kort uitleggen hoe en welke stromingen er zijn ontstaan sinds de ontdekking van Reiki in 1922.
  • Mikao Usui (1865-1926) ontdekte Reiki in 1922 nadat hij de staat van verlichting had bereikt op de berg Kurama. Enige tijd later richtte hij zijn Reiki vereniging op, de Shin-shin Kaizen Usui Reiki Ryoho Gakkai. De Gakkai bestaat nog steeds. Echter is deze vereniging altijd besloten gebleven. De originele Reiki is door deze vereniging daarom nooit naar buiten gebracht.

  • Chujiro Hayashi (1879-1940) was een leerling van Usui en heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Reiki, mede door zijn kennis als arts. Op advies van Usui heeft Hayashi zijn eigen vereniging opgericht, de Hayashi Reiki Kenkyukai

  • Hawayo Takata (1900-1980) heeft Reiki geleerd van Hayashi in 1935. Takata heeft toen de Reiki naar Hawaï gebracht. Uiteindelijk heeft zij 22 leraren opgeleid die verantwoordelijk waren voor de verspreiding van Reiki over de hele wereld.

  • Chiyoko Yamaguchi (1921-2003) heeft Reiki geleerd van Hayashi in 1938. Zij heeft Reiki de rest van haar leven dagelijks beoefend. Samen met haar zoon Tadao Yamaguchi hebben zij het Jikiden Reiki® Kenkyukai opgericht.
Reiki lijn Westerse en Jikiden Reiki
De verschillen tussen Jikiden Reiki® en westerse Reiki:
  • Eén van de belangrijkste elementen in Jikiden Reiki® is het concept byosen. Dit is de gifstof ophoping in het lichaam. In Jikiden Reiki® leert men dit waar te nemen, te duiden en mee te werken. Uitgangspunt is om het lichaam te ondersteunen in het afvoeren van deze gifstoffen. Dit element wordt alleen onderwezen in Jikiden Reiki®. Wellicht heeft men er wel kennis van maar de volledige werkwijze kent men alleen in Jikiden Reiki®.
  • In de westerse Reiki spreekt men over symbolen. In Jikiden Reiki® spreken we over shirushi. Deze verschillen van elkaar en worden op een andere manier gebruikt. Bij Shoden leert men één shirushi die nodig is voor het werken met de byosen.
  • In de westerse Reiki worden er inwijdingen gegeven, in Jikiden Reiki® ontvangt men Reiju. Dit is een ander proces met een andere benadering.
  • In de westerse Reiki spreekt men over de volgende levels: Reiki 1, Reiki 2 en Reiki 3a en b (Reiki master). In Jikiden Reiki® kennen we: Shoden, Okuden en Shinpiden. Shoden en Okuden zijn de practitioner levels en Shinpiden kunnen we opdelen in de leraren levels namelijk: Shihan kaku (beginnend leraar) en Shihan (leraar).
  • In westerse Reiki behandelingen wordt vaak het hele lichaam behandeld voor een algeheel beter voelen. Daarnaast worden ook klachten behandeld waarin de intuitie van de behandelaar leidend is. Jikiden Reiki® behandelingen zijn klacht gericht en hebben een holistische uitwerking. Byosen is leidend en geeft een duidelijke richting aan de behandelingen.
  • De westerse Reiki kent vele variaties. Ruim 99% van de Reiki die nu wereld wijd beoefend wordt is westerse Reiki. Veel varianten staan ver af van de originele methode. Jikiden Reiki® staat voor uniformiteit en kwaliteit wat wordt gewaarborgd vanuit het Jikiden Reiki® instituut te Kyoto, Japan. Dit met als doel om de originele methode zuiver te houden.
Heb je elders Reiki geleerd en wil je instromen in Jikiden Reiki®? Dat kan! Echter zul je dan moeten beginnen met Shoden (Reiki 1). Dit geld ook als je al Reiki 1, 2 en 3a en b hebt gedaan. Dit is omdat de cursusinhoud sterk verschilt van alle andere vormen van Reiki. Je kennis zou incompleet zijn als je niet bij Shoden zou beginnen. Ik spreek uit eigen ervaring aangezien ik zelf ook westers Reiki master (3b) was toen ik begon met Jikiden Reiki®.
Voor mij vielen alle puzzelstukjes op zijn plaats. Wat een verrijking! Daarnaast ben ik heel blij ook de kennis van de westerse Reiki te hebben. Daardoor ken ik de verschillen en weet ik dat westerse Reiki ook prachtig is.
Zonder de westerse invloed zou Reiki nooit wereldwijd bekend zijn geworden. 
Ik wil jou daarom adviseren vooral je hart te volgen en te doen wat goed voelt voor jou.
Voor mij is de kern van Reiki om een goed mens te zijn en een steentje bij te dragen aan gezondheid en geluk in de wereld.

Uiteraard hoop ik jou graag te zien tijdens één van mijn Jikiden Reiki® cursussen.

test